با ما همراه باشید.
محصولات جدید سایت حسابداری امید

مجموعه آموزشها و کتابهای الکترونیکی در حال بارگذاری هستند. (کمی صبور باشید)

تمامی محصولات ( کتابهای الکترونیکی حسابداری ،
فایلها ، آموزشهای حسابداری و مالیاتی ، مطالب )
بزودی آپلود میشوند صبور باشید!
سفارش پذیرفته میشود.
فایلهای اکسل حسابداری

میتوانید فایل مورد نظر خود را سفارش دهید یا به مجموعه فایلهای اکسل ما که در حال بارگذاری هستند مراجعه کنید. (کمی صبور باشید)

از پروژه ها و رویدادها بازدید کنید.
پروژه ها و رویدادهای مالی

رویدادها و پروژه های متنوعی در سایت حسابداری امید قرار دادایم که به دسته های ساده و حرفه ای تقسیم میشوند و میتوانیداز قسمت توضیحات هر محصول اطلاعات کافی را بدست بیاورید.

589
589
رویدادهای خلاق
147
147
مربیان ماهر
9k+
9k+
دوره های آنلاین
23k+
23k+
مردم در سراسر جهان
نیازمند آموزش خاصی هستید ؟
آموزش نرم افزارهای حسابداری

اگر نیازمند آموزش خاصی هستید که در سایت قرار داده نشده میتوانید از ما بخواهید. البته تمامی آموزشها در حال بارگیری است کمی صبور باشید.

* مابقی نرم افزارها بزودی در سایت بارگذاری میشوند
* نرم افزارهای حسابداری ( نسخه آزمایشی )
#iguru_button_617b12ef92097 .wgl_button_link { color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_617b12ef92097 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_617b12ef92097 .wgl_button_link { border-color: rgba(13,14,17,1); background-color: rgba(13,14,17,1); }#iguru_button_617b12ef92097 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_617b12ef942c2 .wgl_button_link { color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_617b12ef942c2 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_617b12ef942c2 .wgl_button_link { border-color: rgba(13,14,17,1); background-color: rgba(13,14,17,1); }#iguru_button_617b12ef942c2 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_617b12efba099 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_617b12efba099 .spacing_size-desktops{ display: block; }}#iguru_button_617b12efba52d .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_617b12efba52d .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_617b12efba52d .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_617b12efba52d .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_617b12efba52d .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }#iguru_carousel_617b12efbb95f .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_617b12efbb95f .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_617b12efbb95f .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_617b12efbb95f .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_617b12efbb95f .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#countdown_617b12efbd840 .countdown-amount {color: #2c2c2c;}#countdown_617b12efbd840 .countdown-amount:before,#countdown_617b12efbd840 .countdown-amount:after {background-color: #ff6d34;}#countdown_617b12efbd840 .countdown-period { color: #2c2c2c; }#countdown_617b12efbd840 .countdown-amount { font-size: 1em; }#countdown_617b12efbd840 .countdown-period{ font-size: 0.2em; }#iguru_button_617b12efbe05e .wgl_button_link { color: #00bda6; }#iguru_button_617b12efbe05e .wgl_button_link:hover { color: #ff6d34; }#iguru_button_617b12efbe05e .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_617b12efbe05e .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#countdown_617b12efbecc4 .countdown-amount {color: #2c2c2c;}#countdown_617b12efbecc4 .countdown-amount:before,#countdown_617b12efbecc4 .countdown-amount:after {background-color: #ff6d34;}#countdown_617b12efbecc4 .countdown-period { color: #2c2c2c; }#countdown_617b12efbecc4 .countdown-amount { font-size: 1em; }#countdown_617b12efbecc4 .countdown-period{ font-size: 0.2em; }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_617b12efbee64 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_617b12efbee64 .spacing_size-tablet{ display: block; }}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_617b12efbf8e0 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_617b12efbf8e0 .spacing_size-desktops{ display: block; }}#iguru_button_617b12efbfe2c .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_617b12efbfe2c .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_617b12efbfe2c .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_617b12efbfe2c .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_617b12efbfe2c .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }#iguru_carousel_617b12efc0e13 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_617b12efc0e13 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_617b12efc0e13 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_617b12efc0e13 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_617b12efc0e13 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_617b12efc2bd2 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_617b12efc2bd2 .spacing_size-desktops{ display: block; }}#iguru_button_617b12efc3315 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_617b12efc3315 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_617b12efc3315 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_617b12efc3315 .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_617b12efc3315 .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }#iguru_button_617b12efc3882 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_617b12efc3882 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_617b12efc3882 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_617b12efc3882 .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_617b12efc3882 .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }#iguru_carousel_617b12efc4335 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_617b12efc4335 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_617b12efc4335 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_617b12efc4335 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_617b12efc4335 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_617b12efc532f .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_617b12efc532f .spacing_size-tablet{ display: block; }}#iguru_counter_617b12efc58c1 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_617b12efc58c1 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_617b12efc58c1.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_617b12efc58c1:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_617b12efc58c1 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_617b12efc5ebc .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_617b12efc5ebc .counter_value_wrapper, #iguru_counter_617b12efc5ebc.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_617b12efc5ebc:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_617b12efc5ebc .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_617b12efc65d3 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_617b12efc65d3 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_617b12efc65d3.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_617b12efc65d3:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_617b12efc65d3 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_617b12efc6bdb .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_617b12efc6bdb .counter_value_wrapper, #iguru_counter_617b12efc6bdb.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_617b12efc6bdb:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_617b12efc6bdb .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_617b12efc7ae2 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_617b12efc7ae2 .spacing_size-desktops{ display: block; }}#iguru_button_617b12efc7f02 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_617b12efc7f02 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_617b12efc7f02 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_617b12efc7f02 .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_617b12efc7f02 .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }#blog_module_617b12efceaa8.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_617b12efceaa8.blog-posts .blog-post_title a { font-size:24px; line-height:36px; font-weight:800; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_617b12efd701e .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_617b12efd701e .spacing_size-desktops{ display: block; }}#iguru_button_617b12efd748b .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_617b12efd748b .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_617b12efd748b .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_617b12efd748b .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_617b12efd748b .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }#iguru_button_617b12efda382 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_617b12efda382 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_617b12efda382 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_617b12efda382 .wgl_button_link { border-color: #469df4; background-color: #469df4; }#iguru_button_617b12efda382 .wgl_button_link:hover { border-color: #469df4; background-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 a{ background: #f5f7f8; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 a:hover{ background: #3eb3ef; border-color: #f5f7f8; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 a{ color: #333949; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 a:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc5fe1{ color: #333949; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc5fe1:hover{ color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc5fe1{ background: #f8f8f8; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc5fe1:hover{ background: #284baf; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fab.fa-facebook-f:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fab.fa-facebook-f:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6282{ color: #333949; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6282:hover{ color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6282{ background: #f8f8f8; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6282:hover{ background: #c135b6; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fab.fa-instagram:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fab.fa-instagram:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6483{ color: #333949; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6483:hover{ color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6483{ background: #f8f8f8; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6483:hover{ background: #37d36b; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fab.fa-whatsapp:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fab.fa-whatsapp:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6674{ color: #333949; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6674:hover{ color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6674{ background: #f8f8f8; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6674:hover{ background: #e40000; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fas.fa-phone-volume:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fas.fa-phone-volume:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6815{ color: #333949; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6815:hover{ color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6815{ background: #f8f8f8; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6815:hover{ background: #e03609; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fab.fa-telegram:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fab.fa-telegram:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc69d6{ color: #333949; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc69d6:hover{ color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc69d6{ background: #f8f8f8; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc69d6:hover{ background: #007bb5; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fas.fa-envelope-open-text:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fas.fa-envelope-open-text:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6b97{ color: #333949; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6b97:hover{ color: #00bda6; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6b97{ background: #f8f8f8; }.iguru_module_social #soc_icon_617b12efdc6b97:hover{ background: #007bb5; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fab.fa-linkedin-in:before {font-size: 0;}#iguru_soc_icon_wrap_617b12efdc5a7 .soc_icon.fab.fa-linkedin-in:hover:before{display: inline; font-size: 1.2em;}#iguru_soc_icon_wrap_617b12efe1110 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efe1110 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efe1110 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_617b12efe1110 a:hover{ color: #ffffff; }
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است