حق ماموریت

#iguru_button_61751ae945c62 .wgl_button_link { color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_61751ae945c62 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_61751ae945c62 .wgl_button_link { border-color: rgba(13,14,17,1); background-color: rgba(13,14,17,1); }#iguru_button_61751ae945c62 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_61751ae947d01 .wgl_button_link { color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_61751ae947d01 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_61751ae947d01 .wgl_button_link { border-color: rgba(13,14,17,1); background-color: rgba(13,14,17,1); }#iguru_button_61751ae947d01 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_soc_icon_wrap_61751ae978519 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_61751ae978519 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_61751ae978519 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_61751ae978519 a:hover{ color: #ffffff; }
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است