کتاب الکترونیکی آموزش حقوق و دستمزد

80,000 تومان

ما در این محصول سعی بر این داشته ایم نحوه محاسبه حقوق و دستمزد را از بدو ورود نیروی کار تا خاتمه همکاری او با شرکت را با زبانی ساده در قالب مثالهای کاملا کاربردی و تجربی متناسب با نیار بازار کار و منطبق با تمامی مباحث مریوط به قوانین کار ، بیمه و مالیاتهای مستقیم و بودجه ، به همراه تمامی تبصره ها و بخشنامه های جدید سال 1400 عنوان نماییم و شما با مطالعه این کتاب می توانید مهارتهای لازم را جهت تمامی محاسبات و فرمول های حقوق و دستمزد اعم از مزد و مزایا ، پایه سنوات ، پاداش و حق سنوات ، عیدی ، قرادادها ، بیمه و مالیات ، تسویه حساب و بازنشستگی ، مرخصی و … و صدور اسناد حسابداری مربوط به آنها و قوانین کار ، بیمه و مالیات بر حقوق را به راحتی کسب نمائید.

جهت آشنایی بیشتر با محتوای کتاب به توضیحات تکمیلی در ذیل این صفحه مراجعه فرمائید.

توجه : پس از پرداخت آنلاین ، لینک های دانلود فعال خواهند شد.

کتاب الکترونیکی حقوق و دستمزد مشتمل بر پنج فصل میباشد :

 

فصل اول : قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی ،حاکم بر حقوق و دستمزد.

فصل دوم : محاسبه حقوق و دستمزد.

فصل سوم : قوانین بیمه حقوق و دستمزد پرسنل

فصل چهارم : قوانین مالیات بر حقوق و دستمزد پرسنل

فصل پنجم : حسابداری حقوق و دستمزد

 

و در ادامه ، خلاصه وار بخشی از فهرست جهت آشنایی بیشتر شما با محتوای کتاب آورده شده است :

1-      مفاهیم و تعاریف از منظر قانون کار (ماده 2 و 3 و 4 قانون کار )

2-      شرایط لازم برای صحت قرارداد کار( ماده 9 قانون کار)

3-      آموزش ایجاد لیست حقوق و دستمزد گام به گام به همراه جداول و فرمولها به همراه توضیحات و ذکر نکات مهم و کاربردی

4-      مبحث خاتمه کار ( ماده ۲۱ قانون کار)

5-      تعریف ساعت کار / ساعت کار عادی (ماده 51 قانون کار) / ساعت کار سخت (ماده 52 قانون کار) به همراه به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی )

ماده ۶1 قانون کار

6-      ساعات استراحت و یا صرف غذا ب (ماده 15۰ قانون کار )

7-      آموزش محاسبه ساعات کار موظفی ماهیانه به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی

8-      آموزش نحوه محاسبه جدول ساعات کار موظفی قانونی هر سال جدید

9-      کارکرد واقعی کارگر / کارکرد ساعتی / کارکرد روزانه به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی )

10-      عدم حضور کارگر در محل کار به همراه نکات مهم

11-     شرایط اضافه کاری به همراه نکات مهم

12-      آشنائی با برخی از اصطلاحات کارگزینی :

13-      مزد یا دستمزد / حقوق پایه (مزد مبنا) / مزد ساعتی / کارمزد / مزد ثابت / کارمزد ساعتی ( تبصره 1 ماده 35 قانون کار ) به همراه نکات و تبصره ها و مواد قانونی

14-      طبقه بندی حقوق ثابت یا مزد ثابت (پایه)

15-      آموزش مزایا : مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل / مزایای رفاهی و انگیزه ای / مزایای اجباری / مزایای مستمر نقدی و غیرنقدی / مزایای غیرمستمر نقدی و غیرنقدی / ماده 3۷ قانون کار / به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی )

16-      حق السعی: نکته رفع ابهام (تفاوت مزد ، حقوق و حق السعی در قانون کار) و نکات مهم دیگر

17-     آموزش نحوه محاسبه حقوق ماهانه ( ماده 3۷ قانون کار ) به همراه نکات مهم و کاربردی و ماده های قانونی از جمله ماده 40 قانون کار)

18-      پایه سنوات / تفاوت پایه سنواتی و پاداش سنوات / به هماره تمامی نکات مهم و کاملا کاربردی

19-      پایه سنوات سال اول از چه زمانی محاسبه میشود؟

20-      پایه سنوات سال دوم از چه زمانی تعلق میگیرد؟

21-      آیا محاسبه پایه سنوات سال دوم از ابتدای سال تقویمی اشتباه است ؟

22-      محاسبه پایه سنوات برای کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل و کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل

23-      حداقل مزد

24-     سایر سطوح مزدی (ماده ۴۸ و 49 قانون کار)

25-      آموزش نحوه محاسبه حقوق پایه روزانه کارگر به همراه مثال کاربردی

26-      افزایش پایه سنوات با توجه به بخشنامه حقوق و دستمزد تصویبی ابتدای هر سال (قسمتی ازبخشنامه حداقل مزد ۱۴۰۰ و دستورالعملهای تبعی)

27-      آموزش نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 1۴۰۰ با توجه به بخشنامه تصویبی ۲۷ / 1۲ / 1399 به همراه مثال کاربردی

28-      آموزش نحوه محاسبه اضافه کاری ماهیانه

29-      تحلیل حقوق پایه ساعتی به روش صحیح و غلط به همراه نکات و مثال کاربردی

30-      توضیحات اضافه کار مشمول بیمه و مالیات / مزایای اضافه کاری

31-      تعطیلات و مرخصی ها : انجام کار در روز تعطیل (ماده ۶۲ قانون کار) به همراه نکات و تبصره و مواد قانونی قانون کار

32-      تفاوت جمعه کاری و تعطیل کاری (ماده ۶3 قانون کار ) نحوه محاسبه جمعه کاری / به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی

33-      نوبت کاری / فوق العاده نوبت کاری / شرایط نوبت کاری / به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی

34-      کار مختلط به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی

35-      کار متناوب (ماده 5۸ قانون کار) به همراه نکات و مواد قانونی قانون کار و تبصره ها

36-      آموزش نحوه محاسبه شب کاری / اضافه کاری در شب / به همراه نکات مهم و کاربردی

37-      آموزش نحوه محاسبه نوبت کاری

38-     ماموریت و انواع ماموریت ( درون شهری / برون شهری / برون مرزی ) به همراه تعاریف و نکات و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی

39-      رفع ابهام ضرایب ( فوق العاده ها) به همراه تعاریف و نکات مهم و تبصره ها و مواد قانونی و مثال های کاربردی

40-      مرخصی استحقاقی و (ماده 64، 65 ، 66 ، 73 ، 67 ، 69 ، 71 ، 70 ، 78 قانون کار) به همراه تعاریف و نکات مهم و تبصره ها و مواد قانونی و مثال کاربردی

41-      مرخصی استعلاجی ( ماده ۷۴ قانون کار ) به همراه تعاریف و نکات مهم و تبصره ها و مواد قانونی

42-      مرخصی بدون حقوق (ماده ۷۲ قانون کار)

43-      حکم کارگزینی (پرسنلی) به همراه نکات مهم و جدول حکم پرسنلی

44-      آموزش محاسبه حق اولاد و شرایط تحقق حق اولاد به همراه نکات مهم و کاربردی

45-      رانواع کسورات قانونی و توافقی حقوق و دستمزد

46-      حقوق و مزایای مشمول و غیر مشمول حق بیمه به همراه تمامی نکات مهم و کاربردی ، تبصره ها و قوانین قانون کار

47-      سایر معافیت های حق بیمه به همراه نکات مهم

48-      جرایم ناشی از عدم ارسال به موقع لیست حقوق و دستمزد

49-      مالیات بر درآمد حقوق

50-      حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمو ل مالیات بر حقوق

51-      معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد به همراه نکات مهم ، تبصره ها و قوانین قانون کار ( ماده ۸۴ ، 92 ، 137 قانون مالیاتهای مستقیم / ماده ۸۴ / ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه )

52-      خلاصه مهمترین معافیت ها

53-      ماده ۸3 ، 84 ، 85 ، 86 ، 92 قانون مالیاتهای مستقیم

54-      سقف حق بیمه قابل پرداخت

55-      حسابداری حقوق و دستمزد

56-      صدور سند حسابداری مربوط به حق بیمه های حقوق و دستمزد به همراه نکات مهم و مثالهای کاربردی

57-      صدور سند حسابداری مربوط به مالیات حقوق و دستمزد به همراه نکات مهم و مثالهای کاربردی

58-      اسناد مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد ( صدور سندهای از ابتدای کار تا مرحله آخر تسویه حساب ) به همراه نکات مهم

59-      صدور سند پرداخت وام به پرسنل

60-      ثبت هزینه حفوق و دستمزد در پایان هر ماه

61-      صدور سند هزینه بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری سهم کارفرما

62-      صدور سند پرداخت حقوق

63-      صدور سند پرداخت حق بیمه مربوط به حقوق به سازمان تامین اجتماعی

64-      صدور سند پرداخت مالیات حقوق اداره امور مالیاتی

65-      صدور سند سایر پرداختهای مربوط به کسر حقوق

66-      آموزش ثبت سند حسابداری کسورات مسکن و اتومبیل ( ماده ۸3 قانون مالیاتهای مستقیم)

67-     حسابداری دستمزد ایام مرخصی ( مانده مرخصی / محاسبه مدت و مبلغ مانده مرخصی سالانه / محاسبه مبلغ بازخرید مرخصی / حساب ذخیره دستمزد مرخصی در پایان سال( ماده ۶۶ قانون کار )

68-      صدور سند حسابداری ذخیره دستمزد ایام مرخصی ( در پایان سال ) به همراه نکات و تبصره ها و مثال کاریردی

69-      تفاوت طلب مرخصی با بازخرید مرخصی به همراه نکات مهم و مثال های کاربردی

70-      مزایای پایان خدمت و تسویه حساب کارکنان ( حسابداری عیدی سالانه )

71-      اسناد حسابداری مربوط به عیدی و پاداش

72-      آموزش نحوه محاسبه عیدی / عیدی و پاداش قانون کار (ماده 74و 39 قانون کار ) / صدور سند عیدی و پاداش ماهانه به همراه مثالها و نکات مهم و تبصره ها و قوانین قانون کار

73-      سنوات پایان خدمت کارکنان (مزایای پایان کار)

74-      مزایای قانونی پایان کار ( پاداش سنوات ) ( تبصره ۴ ماده 41 قانون رفع موانع تولید)

75-      آموزش نحوه محاسبه ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان به همراه مثال های کاربردی ، نکات مهم ، تبصره ها و قوانین قانون کار

76-      حسابداری مزایای پایان خدمت کارکنان ( الف : صدور سند ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان / ب : صدور سند پرداخت سنوات پایان خدمت کارکنان ) به همراه نکات مهم و مثال های کاربردی

77-      مزایای پایان خدمت یا پاداش سنوات به همراه مثال

88-      فرم تسویه حساب با کارکنان (پرسنل)

89-      بازنشستگی

90-      شرایط بازنشستگی

91-      نمونه قرارداد کارشناسی

92-      شرایط و مدت بیمه بیکاری و مدت پرداخت بیمه بیکاری

93-      کارآموز و کار آموزی

94-      نکات مربوط به نرم افزار بیمه

مزایای کتاب الکترونیکی حقوق و دستمزد :

 

 • داشتن فهرست ااکترونیکی جهت دسترسی سریع و آسان به مطلب مورد نظر
 • آموزش تمامی نکات ریز و تخصصی ( از مبتدی تا پیشرفنه ) متناسب با نیاز بازار کار و منطبق با قوانین بصورت کاریردی و تجربی با زبان ساده و روان
 • دارای فونت زیبا و تصاویر و صفحه آرائی کاملا حرفه ای و رنگی جهت فهم بهتر مطالب
 • تشریح کامل مباحث پرکاربرد قانون کار ، بیمه و مالیات بر حقوق و دستمزد
 • شامل تمامی بخشنامه ها و تبصره های جدید سازمانها
 • آموزش تمامی فرمولها و محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل
 • آموزش نحوه صدور اسناد حسابداری مربوط به آن
 • گردآوری فرم ها و قراردادهای مورد نیاز
 • اشاره به نکات مهم و اشتباهاتی که هنوز حسابداران باتجربه مرتکب میشوند
 • آموزش هر مطلب حقوق و دستمزد بصورت آوردن قوانین حاکم بر آن ، فرمولها و محاسبات آن ، صدور سند حسابداری آن همراه با یک مثال جامع در قالب 2 الی 3 صفخه با قابلیت سریع ارجاع شما به آن ، با استفاده از فهرست اتوماتیک
 • علاوه بر تمامی مزایا همیشه همراه بودن با شماست ، کتاب الکترونیکی همراه حسابدار.

ما برای تهیه این کتاب الکترونیکی ماهها زحمت کشیده ایم تا یک کتاب بی عیب و نقص را تحویل شما بدهیم و یکی از کاملترین کتابهای حقوق و دستمزد میباشد و شما میتوانید به راحتی و با کلیک بر روی فهرست کتاب به همه بخشهای آن دسترسی سریع داشته باشید.

توضیحات تکمیلی

گارانتی کیفیت محصولات

تمامی مشخصات هر محصول بطور کامل ذکر شده .

ضمانت بازگشت 1 ماهه وجه

در صورت بروز مشکل در نصب یا مشاهده محصول و یا درصورت عدم پشتیبانی از طریق تیکت پشتیبانی

دسترسی مادام العمر به فایل

بعد از تهیه این محصول میتوانید مادام العمر به این محصول دسترسی داشته باشید.

#iguru_button_628f41804ca5b .wgl_button_link { color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_628f41804ca5b .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_628f41804ca5b .wgl_button_link { border-color: rgba(13,14,17,1); background-color: rgba(13,14,17,1); }#iguru_button_628f41804ca5b .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_628f41804ce86 .wgl_button_link { color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_628f41804ce86 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_628f41804ce86 .wgl_button_link { border-color: rgba(13,14,17,1); background-color: rgba(13,14,17,1); }#iguru_button_628f41804ce86 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }